top of page

סילבוס

המפגשים יועברו ע"י מומחים/ות ויזמים/ות מהתעשייה

נושאי המפגשים, המיקום והתאריכים יכולים להשתנות במקצת, תינתן הודעה מראש

bottom of page